Türk Dili Dersi Sınav Ölçütleri

Sevgili öğrenciler, aşağıda sıralanan ölçütler “Türk Dili” dersinin ve sınavlarının yıl sonuna kadar uygulanacak değişmez ölçütleridir.

Bu kurallar dikkate alınmalıdır.

1.    Meslek Yüksekokulu sitesine yüklediğimiz “Türk Dili Ders Notları” sınavlar için tek kaynaktır. Başka bir yerdeki benzer konuları işleyen herhangi bir not Türk Dili dersi için kaynak değildir.

2.    Canlı derslere katılım ders müfredatını kavramış olmanın ve konuların içeriğini öğrenmiş olmanın en etkili yöntemidir. Canlı dersleri hiç izlememiş bir öğrencinin başarısının düşüklüğü şaşırtıcı olmamaktadır.

3.    Her sınavdan önce belirlenmiş kitap sınava kadar okunacak ve sınavdaki soruların dörtte biri söz konusu kitaba dayalı olacaktır. Kitaplar özenle seçilmiş, müfredatla örtüşen edebi yapıtlardır.

4.    Sınavlarda bir tekdüzelik olmayacaktır. Sınavlar, yazılı da olabilir; test tarzı da olabilir. Burada önemli olan tek gerçeklik sizlerin Türkçeyi kuralları ve geniş bir sözcük dağarcığı ile yazıp konuşacak bir Türkçe birikimi oluşturmuş olmanızdır. Bu amaç olmazsa olmazdır ve işlenen her konu, okunan her kitap metin, makale, paragraf yalnızca bu amaca ulaşmaya dönüktür. Gaye zor soru, kolay soru değil her aşamada Türk dili adına bir şeyler edinebilmedir.

5.    Sınav öncesi okunacak kitapla ilgili soru ya da sorular kitabın özetini isteyecek bir soru olmayacaktır. Kitapla ilgili soru ya da sorular kitabın içeriğindeki önemli bir olayı, önde gelen bir karakterin bir özelliğini, belirgin bir eylemini vb. öne çıkaran soru ya da sorular olacaktır. Özetle o sınav dönemi için belirlenmiş kitabı baştan sona özenle okumuş bir öğrencimiz bu türden bir soruyu ancak çözebilecektir.

6.    “Anlatım bozukluğu”, “yazım (imla)”, “noktalama” konuları ile ilgili sorular her sınavda az ya da çok mutlaka bulunacaktır. Söz konusu konular Türk Dili dersini alan öğrenciler için öğrenilmesi olmazsa olmaz konulardır.

7.    Türk dili, dünya üzerindeki yeri, konuşulduğu coğrafyalar ve dünya dilleri, dil aileleri yıl sonuna kadar sorumlu olunan bir konudur.

8.    Cevap kağıtlarında öğrenci ad ve soyadının olduğu bölümde boş bir yere mutlaka öğrenci bölümünü yazmalıdır. Şayet cevap kâğıdı optik kağıtsa öğrenci bilgileri ile ilgili her bölüm eksiksiz doldurulmalıdır.

9.    Sınavlarla ilgili soru ve talepler Aksis üzerinden bize iletilebilir.

Haftalık Ders Notları :

 ( 1. HAFTA2. HAFTA3. HAFTA 4. HAFTA5. HAFTA6. HAFTA7. HAFTA )

15/03/2018
332 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr