2016-2017 Yarıyıl içi Etkinlikleri Katkı Oranları hk.

İ.Ü. ÖN LİSANS VE LİSAN EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN BAŞARI NOTU BAŞLIKLI 20. MADDESİNİN 3. FIKRASINDA “Yarıyıl içi etkinlikleri; ara sınav, kısa sınav, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, sunum, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bunların ders başarı notuna katkısı, ilgili dersin sorumlu öğretim üyesinin önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunca karara bağlanır. Ham başarı notu, katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme sisteminde hesaplama sonucu çıkan notun virgülden iki basamak sonrası yuvarlanır. Mutlak değerlendirme sisteminde ise küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.” DENİLMEKTEDİR.

ORMANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARININ İSTEĞİ İLE HAZIRLANAN DERSLERİN YARIYIL İÇİ ETKİNLİKLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

YARIYIL İÇİ ETKİNLİKLERİ TOPLAMININ KATKI ORANI %40’DIR.

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl içi Etkinlikleri katkı oranları hakkında

30/01/2017
441 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr