2014-2015 Zorunlu Staj Hakkında

2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARIYLA

ZORUNLU STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Öğrencilerimizin 2014-2015 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi zorunlu stajlarının mesleki hastalık ve kaza sigortalarına karşı işlemleri Meslek Yüksekokulumuz tarafından yapılmaya ve Üniversitemiz tarafından karşılanmaya devam edecektir.

Zorunlu Stajda uyulması gereken kurallar :

 1. Staj program Başkanlarının uygun gördüğü kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yapılabilir. Staj yeri temin eden öğrenciler, öncelikle Öğrenci İşleri Bürosundan ya da web sayfamızdan (http://ormancilikmyo.istanbul.edu.tr/) alacakları Zorunlu Staj Formunu staj yapacakları işyerine onaylatacaklardır.
 2. Onaylatılan form Program Başkanının da imzasından sonra Yüksekokulu Sekreteri tarafından da imzalanır ve Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilerek staj defteri teslim alınır.
 3. Staja başlama tarihleri aşağıda yer almakta olup staj evraklarının staja başlama tarihinden en az on (10) gün önce sigorta girişleri yapılmak üzere Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyen öğrencilerin stajları bir sonraki staja başlama tarihine bırakılacaktır.
 4. Aynı işyerinde iki staj yapılamaz. Ancak Program Başkanı uygun görürse staj yapılabilir. Gerekli ve yararlı durumlarda Program Başkanının önceden onayı alınarak herhangi bir aşama İUE iki ayrı işyerinde tamamlanabilir.
 5. 30 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrencilerin staj defterlerini ve resimli staj sicil fişini staj yaptığı işyerinden onaylatıp, kapalı bir zarf içinde, mezun durumda ise staj bitiminden sonraki ilk iş gününde, ara sınıf öğrencisi ise eğitim öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde Program Başkanına onaylatıpÖğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri zorunludur.
 6. Staj defterlerine iş yerlerinde yapılan işler kapsamlı olarak yazılacak ve staj komisyon başkanı tarafından defter tesliminde stajda yapılan işlerin sözlü olarak anlatılması istenebilecektir. Aksine davrananların stajı geçersiz sayılacaktır.
 7. İşyerinin niteliğine uygun olarak hafta sonu da staja devam edilebilir.  Bu durum ayrıca belgelendirilmelidir.
 8. Staj yapacak tüm öğrencilerin “İş Güvenliği Eğitimi”ni alması zorunlu olup, bu eğitimi almayan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmeyecektir.
 9.  Web sayfamızda yer alan Zorunlu Staj” ve “Staj Defteri Nasıl Doldurulur?” ile ilgili sunumların incelenmesi stajlarınızı en sorunsuz şekilde yapmanıza ve teslim etmenize yardımcı olacaktır.
 • Cumartesi günleri çalışacaklar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Başlangıç  :                              Bitiş :
 • 15 Haziran 2015                   22 Temmuz 2015
 • 20 Temmuz 2015                 22 Ağustos 2015
 • 15 Ağustos 2015                    18 Eylül  2015

 

 • Cumartesi günleri çalışmayacaklar için staj başlangıç ve bitiş tarihleri
 • Başlangıç  :                             Bitiş :
 • 15 Haziran 2015                   28 Temmuz 2015
 • 20 Temmuz 2015                 28 Ağustos 2015
 • 17 Ağustos 2015                    30 Eylül  2015 (Yalnızca devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler için)

25/12/2014

MÜDÜRLÜK

25/12/2014
1189 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr