TESYEV Bursu H.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Üniversitemiz bünyesinde yer alan, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı %40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, aşağıda belirtilen şartları sağlamaları durumunda burs yardımı yapacaktır.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dâhil) arasında dokuz aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmaktadır.

Aranılan şartları sağlayan öğrencilerimizin aşağıda verilen ‘’Başvuru Formu’’ nu ve ‘’Burs Taahhütnamesi’’ni doldurarak, istenilen diğer belgelerle birlikte 08.09.2014 ile 10.10.2014 tarihleri arasında merkez rehberlik ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bursiyer Adayı Olabilmek İçin Aranan Şartlar:

  1. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, herhangi bir kamu veya özel kurumdan maaş veya ücret alınmamalı, herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamalıdır.
  2. Vakfımız dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır (öğrenim kredisi ve harç kredisi alınabilir).
  3. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir (Açık öğretim, dışarıdan eğitim, yaygın eğitim öğrencileri burs uygulaması dışındadır).
  4. Yüksek öğrenim öğrencileri kayıt oldukları yıl başvuruda bulunmalı veya ara sınıflardan başvuru yapıyor ise son sınıfta okuyor olmamalıdır ( Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç ).

Başvuru Formu ve Taahhütnameye http://sks.istanbul.edu.tr/?p=10509 adresinden ulaşılabilmektedir.

Müdürlük

15/09/2014
933 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr