Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Alma Hk.

Üniversitemiz Senatosunun 29/05/2014 tarihli  diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alma ile ilgili kararı uyarınca;

-Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredilerinin Biriminizde okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olması,

-Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olması,

-Alınacak derslerin en fazla toplam 10 kredi (Ulusal) değerinde olması,

Şartlarını yerine getirmek kaydıyla Biriminiz öğrencilerinin Üniversitemiz dışındaki yaz okullarından ders alma ve başarı notlarını sunmaları konusunda Biriminiz Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Senato tarafından ders alınacak üniversiteler konusunda devlet/vakıf ayrımı yapılmamıştır.

Önemle Duyurulur.

12/06/2014

Müdürlük

12/06/2014
911 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr