Ormancılık Meslek Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile Yüksekokula bağlı dört bölüm başkanından oluşur.

Yüksekokul Kurulu, normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul Kurulunu toplantıya çağırır. Yüksekokul Kurulu, akademik bir organ olup, görevleri şunlardır:

  1. Yüksekokulun, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak,
  2. Yüksekokul Yönetim Kuruluna üye seçmek,
  3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Müdür : Dr.Öğr.Ü. Ahmet HAKYEMEZ

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Dr. Hatice YILMAZ

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Mehmet Özgür KUŞCUOĞLU

Prof.Dr.Hüseyin E. ÇELİK

Doç.Dr.Nur Müge GÜNGÖR

Dr.Öğr.Ü. Ahmet HAKYEMEZ

Dr.Öğr.Ü. Aysel ULUS

05/11/2012
3116 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr