İstanbul Üniversitesi
http://ormancilikmyo.istanbul.edu.tr/?p=6655
Export date: Tue Jun 19 16:36:09 2018 / +0000 GMT

Ormancılık Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu


Yüksekokul Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

  1. Yüksekokul Kurulunun kararı ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

  2. Yüksekokulun eğitim – öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

  3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

  4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

  6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.


Müdür : Dr.Öğr.Üyesi Ahmet HAKYEMEZ 1

Müdür Yardımcısı : Doç.Dr. Hatice YILMAZ

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Mehmet Özgür KUŞÇUOĞLU 2

Prof.Dr.Hüseyin Emrullah ÇELİK 3

Prof.Dr.Murat DEMİR 4

Doç. Dr. Hamit AYBERK
Links:
  1. http://www.orman.istanbul.edu.tr/user/14
  2. http://www.orman.istanbul.edu.tr/users/mehmet-%C3% B6zg%C3%BCr-ku%C5%9Fcuo%C4%9Flu
  3. http://www.orman.istanbul.edu.tr/users/h%C3%BCseyi n-e-%C3%A7elik
  4. http://www.orman.istanbul.edu.tr/users/murat-demir
Post date: 2012-11-05 13:53:37
Post date GMT: 2012-11-05 11:53:37

Post modified date: 2018-06-08 14:03:05
Post modified date GMT: 2018-06-08 11:03:05

Export date: Tue Jun 19 16:36:09 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://ormancilikmyo.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com