Ormancılık Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Müdürü başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim – öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yüksekokul Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ olup, görevleri şunlardır:

  1. Yüksekokul Kurulunun kararı ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,
  2. Yüksekokulun eğitim – öğretim plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
  3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Müdürün Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür : Dr.Öğr.Ü.Ahmet HAKYEMEZ

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Dr. Hatice YILMAZ

Müdür Yardımcısı : Öğr.Gör.Mehmet Özgür KUŞÇUOĞLU

Prof.Dr.Hüseyin Emrullah ÇELİK

Prof.Dr.Murat DEMİR

Doç. Dr. Hamit AYBERK

05/11/2012
2845 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr