Ormancılık Meslek Yüksekokulu ve Programları Misyon ve Vizyonu ile Yeterlilikleri

İstanbul Üniversitesi OrmanFakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulunun Misyon ve Vizyonu

Ormancılık Meslek Yüksekokulu Misyonu: Ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve çevresel düzenleme ile bunların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan alanlarda; çağın ve teknolojinin gereklerini yerine getirerek, uygulama yetisi ile donanmış ara eleman yetiştirmek, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlamak ve gereksinim duyulan ön lisans eğitimlerine öncülük etmektir.

Ormancılık Meslek Yüksekokulu Vizyonu: Kurumsal gelişimi ve yetiştirdiği ara elemanlar ile alanında model olmaktır.

Programların Misyon ve Vizyonu ile kazandıracağı bilgi beceri ve tutumlar açısından Diploma Program yeterliliklerini görmek için tıklayınız.

24/09/2012
2373 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr