Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Hatice YILMAZ

Program Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Hatice YILMAZ

Öğr. Gör. Dr. Betül ATAKAN ÖZNAM

Programda Ders Veren Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK

Prof. Dr. Gülen ÖZALP

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK

Prof. Dr. Ferhat GÖKBULAK

Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY

Prof. Dr. Alper ÇOLAK

Prof. Dr. Ender MAKİNECİ

Doç. Dr. Orhan SEVGİ

Doç. Dr. Hamit AYBERK

Doç.Dr. Servet ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Adil ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. M. Osman ENGÜR

Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL

Yrd. Doç. Dr. Tuğba DENİZ

Diğer Öğretim Üyeleri

Öğr. Gör. Ergün BACAK (İ.Ü. Ormancılık M.Y. Avcılık ve Yaban Hayatı Programı)

Doç. Dr. Nurol AL (İ.Ü. Fen Fakültesi)

Doç. Dr. Nuray AKYÜZ (İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Doç. Dr. Ferhat NUTKU (İ.Ü. Fen Fakültesi)

Ali İhsan GÖKÇEN (31. Madde)

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Programdaki ders ve uygulamalar; süs bitkilerinin tanınması, kullanım yerleri, güneş, toprak ve su istekleri, üretimleri, bakımları, sera içi ve sera dışı üretim ve geliştirme koşullarını uygulayabilecek ara elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Gereken Nitelikler

Bu programa ÖSS sonuçlarına göre öğrenci yerleştirildiği gibi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik, Ziraat, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi ve Zeytin Teknolojisi alanlarından da öğrenci alınmaktadır. Bu programı seçecek öğrencilerin;

  • doğa sevgisi olan,
  • bitkilere karşı alerjik bünyesi olmayan,
  • arazide çalışabilen,
  • açık hava veya sera koşullarına dayanıklı
  • bedence sağlam ve dayanıklı,
  • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
  • bitki morfolojisi ve fizyolojisine özel ilgi duyan

kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Fidanlıklar, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Belediye Seralarında, özel peyzaj projelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunları orman mühendislerine ve peyzaj mimarlarına yardımcı eleman olup,

  • Süs bitkileri yetiştirilmesini sağlarlar.
  • Süs bitkilerinin bakımını sağlarlar.
  • Süs bitkilerinin peyzaj projelerinde uygulamasını sağlarlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Süs bitkilerinin geniş bir çalışma alanı vardır. Çalışma ortamını daha çok açık alanlar teşkil eder. Çalışmalarını bireysel veya ekip çalışmaları halinde yaparlar.

İş Bulma Olanakları

Doğa ve çevre ile ilgili uygulayıcı elemanlara ihtiyaç her zaman devam edecektir. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizdir. Bu nedenle yüksekokulu bitirenlerin iş bulma olasılığı her zaman yüksektir. Bu sektörde kazanç, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Özel iş kurabilirler.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı Müfredatını Görmek İçin Tıklayınız.

24/09/2012
10934 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr