Misyon ve Vizyon

Misyon,
“Ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve çevresel düzenleme ile bunların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan alanlarda; çağın ve teknolojinin gereklerini yerine getirerek, uygulama yetisi ile donanmış ara eleman yetiştirmek, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlamak ve gereksinim duyulan ön lisans eğitimlerine öncülük etmektir”

Vizyon,
“Kurumsal gelişimi ve yetiştirdiği ara elemanlar ile alanında model olmaktır”

Program Misyonları

Sulama Teknolojisi : Tatlı su kaynaklarının, en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulanmasını sağlamak için gereksinim duyulan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanları yetiştirmektir.

Kağıt Teknolojisi : Kağıt ve ilgili işletmeler için gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip, teknolojinin gereklerini yerine getirebilecek nitelikte ara elemanları yetiştirmektir.

Mobilya ve Dekorasyon : Ağaç malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi alanında, teknolojinin gereklerini yerine getirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Avcılık ve Yaban Hayatı : Sürdürülebilir av ve yaban hayatının korunması, yönetimi ve işletilmesi için, doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği : Estetik fonksiyonlu otsu ve odunsu bitki materyalinin, doğayla uyumlu bir biçimde yetiştirilmesi, bakımı ve korunması alanında gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Program Vizyonları

Sulama Teknolojisi : Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Kağıt Teknolojisi : Kağıt ve ilgili endüstriler için yeterli donanıma sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Mobilya ve Dekorasyon : Ağaç işleri alanında nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve eğitiminin yaygınlaştırılmasına öncülük etmektir.

Avcılık ve Yaban Hayatı : Sürdürülebilir av ve yaban hayatına alanında nitelikli ara elemanlar yetiştirmek ve ülkemizde av ve yaban hayatı eğitiminin gelişmesine öncülük etmektir.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği : Süs Bitkileri alanında yetkin ara eleman yetiştiren, sürekli kendini geliştiren örnek bir program olmaktır.

04/08/2012
845 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 0212 338 24 00 (40 hat) | Faks:+90 0212 338 24 28

E-Posta : omyo@istanbul.edu.tr